about me

Pracujem a bývam v Bratislave, zaujímam sa o administráciu Unix-like systémov (hlavne GNU/Linux, ktorého som skúseným užívateľom), počítačových sietí a programovanie. Mám väčšie či menšie skúsenosti s rôznymi programovacími, markupovými a inými jazykmi (od assembleru, C, cez Python, Ruby, Perl, až po Common Lisp, SQL, LaTeX, CSS, XHTML, XSD, XSLT a kadečo iné).

Vytvoril som aj zopár balíčkov pre Debian GNU/Linux.

about.txt · Last modified: 2013/06/12 18:55 by disorder