contact

e-mail: spambox@disorder.sk

Pokiaľ má niekto záujem komunikovať inou formou, nech sa so mnou dohodne prostredníctvom tejto adresy.

Môj osobný verejný kľúč (Key-ID A77F238A, fingerprint B6B6 BFB7 AC78 7DC4 979B 0161 CD47 5C4D A77F 238A). Kľúč sa nachádza aj na keyserveri subkeys.pgp.net

contact.txt · Last modified: 2013/05/25 04:54 by disorder