update: nový blogísek

Znovu nadišiel čas (po vyše 3 rokoch) aby som sa posunul ďalej. Potreba dynamickejšej stránky prevýšila spokojnosť so svojím vlastným výtvorom (ale markdown blogy s geshi parserom boli dobré, išlo skôr o nespokojnosť so správou). Vizuálnu stránku si ponechávam aj po druhom prepise webu.

Zatiaľ som nevymyslel ako importovať staré zápisy a či to má vôbec zmysel. Permalinky zatiaľ fungujú zo subdomény old.disorder.sk.

Comments

weblog/novy_blogisek.txt · Last modified: 2010/08/03 06:21 by 127.0.0.1