soup.io a web 2.0

Čo sa týka mňa, tak som konzervatívny v prijímaní nových web 2.0 služieb. Ani nie tak kvôli paranoji, ale pretože pre mňa často nemajú žiaden praktický význam. No napriek tomu samozrejme niektoré využívam.

soup.io je je lepidlom pre rôzne web 2.0 služby, o ktorom som sa dozvedel už na prvom slovenskom BarCampe, ale doteraz som ho nemal ako využiť. Taktiež poskytuje aj funkcie takzvaného “microblogu”, ale bez obmedzenia na 140 znakov (demencia). Výsledok som nazval “ramble”.

V procese vytvárania mojej polievočky som si narýchlo napísal skript, ktorý prevádza ČSFD hodnotenia na RSS feed:

csfd-hodnotenia-feed.php
<?php
echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>';
 
// cast URL zavisla na konkretnom uzivatelovi
$USER = '';
 
//$MAX_ITEMS = 25;
$MAX_ITEMS = 100;
 
$pattern = '/<td colspan="2">.+?<img src="(.+?)".+?>.+?<a href="(.+?)">(.+?)<\/a>.+?\((.+?)\).+?<\/td>.+?<td.+?>(.+?)<\/td>.+?<td.+?>(\d+).(\d+).(\d+)<\/td>/';
 
//if (ini_get('allow_url_fopen') == '1') {
//  echo "OK"; // use fopen() or file_get_contents()
//}
 
ini_set('user_agent', 'My-Application/2.5');
$f = file_get_contents('http://www.csfd.cz/uzivatel/'.$USER.'/hodnoceni/');
$str = str_replace("\n", '', $f);
 
preg_match_all($pattern, $str, $matches, PREG_SET_ORDER);
//print_r($matches);
 
/*
 
 0 - matched block
 1 - globalne hodnotenie (img)
 2 - film - relative url
 3 - nazov filmu
 4 - rok
 5 - osobne hodnotenie
 6-8 - den, mesiac, rok hodnotenia
 
 */
 
?>
<rss version="2.0">
 <channel>
  <title>disorder - csfd.cz hodnotenia</title>
  <link>http://www.csfd.cz/</link>
  <description><![CDATA[disorder - csfd.cz hodnotenia]]></description>
  <lastBuildDate><?php echo date(DATE_RFC2822) ?></lastBuildDate>
  <generator>csfd.cz hodnotenia RSS extractor</generator>
  <ttl>360</ttl>
 
<?php $i = 0; ?>
<?php foreach ($matches as $m): ?>
<?php if ($i++ > $MAX_ITEMS) break; ?>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://www.csfd.cz<?php echo $m[2]?></guid>
<title><?php echo trim($m[3])." ($m[4])" ?></title>
<pubDate><?php echo date(DATE_RFC2822, mktime(12, 0, 0, (int)$m[7], (int)$m[6], (int)$m[8]))?></pubDate>
 <link>http://www.csfd.cz<?php echo $m[2]?></link>
<description><![CDATA[
<a href="http://www.csfd.cz<?php echo $m[2] ?>"><img src="<?php echo $m[1] ?>" /> <?php echo trim($m[3]) ?></a> <?php echo trim($m[4]) ?>
&nbsp;<b><?php echo trim($m[5]) ?></b>
]]></description>
</item>
<?php endforeach ?>
 </channel>
</rss>

update: nový blogísek

Znovu nadišiel čas (po vyše 3 rokoch) aby som sa posunul ďalej. Potreba dynamickejšej stránky prevýšila spokojnosť so svojím vlastným výtvorom (ale markdown blogy s geshi parserom boli dobré, išlo skôr o nespokojnosť so správou). Vizuálnu stránku si ponechávam aj po druhom prepise webu.

Zatiaľ som nevymyslel ako importovať staré zápisy a či to má vôbec zmysel. Permalinky zatiaľ fungujú zo subdomény old.disorder.sk.

weblog.txt · Last modified: 2010/08/03 06:21 by 127.0.0.1