Opera, HTML5 video a H.264

Používatelia Opery už postrehli, že pre Windows vyšla nová verzia 10.50 s podporou HTML5. Horúcou témou v tejto súvislosti je tag video a používané kodeky.

Hoci pre Unix opera nevydala ani betu, konečne sa mi podarilo v alfa verzii spojazdniť pravý YouTube s HTML5 prehrávaním. Opera používa gstreamer na dekódovanie videa, takže ak je potrebný dekodér dostupný, nie je žiaden problém s prehrávaním H.264.

Má to ešte nedostatky, ale dôležité je, že zvuk (ten hrá aj keď H.264 dekódovanie nie je dostupné) aj video sa už dá prehrať. Stačí nainštalovať gstreamer0.10-ffmpeg, nie gstreamer0.10-plugins-ugly, ako niektoré zdroje udávajú.

Vyzerá to tak, že Firefox 1) bude jediný dôležitý browser, ktorý H.264 kodek nebude podporovať. Microsoft už oznámil a predviedol 2), že nezostane pozadu za Chrome a Safari.

weblog.txt · Last modified: 2010/08/03 08:21 (external edit)